મિત્રો,

 આ બ્લોગમાં તમારું સ્વાગત છે. આમ તો મારો બીજો બ્લોગ છે જે ફક્ત પદ્ય માટે સુરક્ષિત છે. અહીં તમને બીજું પણ ઘણું બધું વાંચવા મળશે. જોઇએ કેટલો સમય મને મળે છે.

દિનેશ કારીઆ.

Advertisements