નાનપણમાં કવિ દાદનું કાળજા કેરો કટકો સાંભળ્યું હતું. ઘણા સમય પહેલાં ફરી આ ગીત પાટડી ગુજરાત ગણિત મંડળનાં 33મા અધિવેશનમાં યોજાયેલ ડાયરામાં સાંભળવા મળ્યું.  હમણાં (16, સપ્ટેમ્બર 2006) દૂરદર્શન ગુજરાતી પર કવિ દાદને સાક્ષાત એ ગીત ગાતા સાંભળીને આંખની કિનારી ખૂબ ભીંજાઇ. જેટલું અને જેવું યાદ રહ્યું તેટલું ગીત અત્રે પ્રસ્તુત છે.

કાળજા કેરો કટકો મારો, ગાંઠથી છૂટી ગ્યો

રાહુ બની ઘુઘટડો આજ
મારા ચાંદને ગળી ગ્યો 
         કાળજા કેરો કટકો 

ડુંગરા જેવડો ઊંબર લાગે,
પાધર પરદેશ થ્યો
…….
સો સો ગાઉનો થ્યો. 
         કાળજા કેરો કટકો 

આંબલીપીપળી ડાળ બોલાવે 
એકવાર હામું જો
અરે ધુમકા દેતી જે ધરામાં
ઈ આરો અણહર્યો
         કાળજા કેરો કટકો 

લૂંટાઈ ગ્યો મારો લાડખજાનો
હે દાદ હું જોતો રિયો
જાન ગઈ જાણે જાન લઈને 
આ સૂનો માંડવડો

કાળજા કેરો કટકો મારો, ગાંઠથી છૂટી ગ્યો

Advertisements