શ્રી રામચંદ્ર કૃપાળુ ભજ મન હરણ ભવ ભય દારુણમ્
નવકંજ લોચન કંજ મુખ કર કંજ પદ કંજારુણમ્

કંદર્પ અગણિત અમિત છબિ નવનીલ નીરદ સુન્દરમ્
પટ પીટ માનહ તડિત રૂચિ સુચી નૌમી જનકસુતા વરમ્

શિર કિરીટ કુંડલ તિલક ચારુ ઉદાર અંગ વિભુષણમ્
આજાનુ ભુજસર ચાપ ધર સંગ્રામ જીત ખર દૂષણમ્

 
ભજ દીન બંધુ દીનેશ દાનવ દલન દુષ્ટ નિકંદનમ્
રઘુનંદ આનંદ કંદ કૌશલચંદ્ર દશરથ નંદનમ્


ઈતિ વદતિ તુલસીદાસ શંકર શેષ મુનિ મન રંજનમ્
મમ હ્રદય કુંજ નિવાસ કુરુ કામાદિ ખલ દલ ગંજનમ્ 

Advertisements